Umění v nesvobodě

termín: 2013/02/25 - 2013/03/07
instituce: Galerie Karolina
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Bedřich Barták: Výbor z díla ak. malíře a politického vězně
Říct ďáblovi ne: Reflexe nesvobody v tvorbě studentů AVU
Dopisy ze Sibiře psané na březové kůře: Dokumentace totalitních represí, Lotyšsko
Pavel Reisenauer: Opičí hory: Cyklus obrazů z Jáchymovského pekla
Vězeňská cela Karla Pecky: Prostorová expozice z knižní produkce nakladatelství Atlantis
Karel Pecka: korunní svědek české prózy: Projekt studentů Literární akademie
Samizdatová tvorba Karla Pecky: Rukopisy z fondu Libri prohibiti
Má země a svoboda: Práce účastníků dětské výtvarné soutěže