Italští mistři z bývalé roudnické zámecké obrazárny

termín: 1978/12 - 1979/01
instituce: Oblastní galerie výtvarného umění
typ výstavy: kolektivní