Jan Jindra: Silvestry v hotelu Jalta (1982-1984)

termín: 2011
instituce: Antikvariát a klub Fiducia
typ výstavy: autorská