Intimní interakce

termín: 2014/01/28 - 2014/05/27
instituce: Galerie města Ostravy PLATO (platforma pro současné umění)
typ výstavy: kolektivní