Umění a stín / Art and Shadow

termín: 2014/02/06 - 2014/03/17
instituce: Galerie NoD
typ výstavy: kolektivní