Jan Bernat: FSN

termín: 1969/08/28 - 1969/09/28
instituce: Galerie Československý spisovatel
typ výstavy: autorská