Dan Meluzin: Žlté čiary / Yellow lines

termín: 1997
instituce: Danube, Hotel Bratislava
typ výstavy: autorská