Umělecká a řemeslná dovednost našich předků

termín: 1978/04/24 - 1978/05/15
instituce: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP)
typ výstavy: kolektivní