Jan Holoubek: Grafika

termín: 1979/07 - 1979/08
instituce: Galerie mladých, Mánes
typ výstavy: autorská