Jan Kalous

termín: 1974/03/20 - 1974/04/21
instituce: Galerie Československý spisovatel
typ výstavy: autorská