Jan Hudeček: Autobiografie

termín: 1989
instituce: Výstavní síň Fotochema
typ výstavy: autorská