Jan Hendrych

termín: 2009/02/07 - 2009/04/26
instituce: Galerie Benedikta Rejta
typ výstavy: autorská