Událost v krajině.České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění

osoba, narození
John Jiří, 6. 11. 1923