Jan Kavan; Stanislava Kavanová

termín: 1977/07
instituce: Galerie mladých
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
červenec nebo srpen 1977