Terezín

termín: 1977/01
instituce: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP)
typ výstavy: kolektivní