Uchronie aneb Příběhy ze sbírky

termín: 2011/12/11 - 2012/01/22
instituce: Galerie U Bílého jednorožce
typ výstavy: kolektivní

poznámka:

Uchronie, neboli Příběhy ze sbírky 1

Na větévkách spolupráce mezi Galerií Klatovy/Klenová, FRAC- Fond regionale d´art contemporain Franche-Comté a Francouzského institutu v Praze se zrodil mezinárodní umělecký projekt UCHRONIE neboli příběhy ze sbírky.
Jedná se o ojedinělou společnou výstavu ze sbírek obou institucí. Vystavující autoři ze sbírek byli vybráni skupinou kurátorů Le Bureau/ z Paříže ve složení Marc Bembekoff, Garance Chabert, Aurélien Mole, Julie Pagnier, Céline Poulin a Emile Villez. Kolekce vzešlá z této spolupráce bude vystavena během měsíce prosince tohoto roku až do 22. ledna roku příštího. První část výstavy byla otevřena 8. prosince ve Francouzském institutu v Praze v Galerii 35 a druhou větší část předložila galerie veřejnosti 10. prosince v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech.
Před osmi roky jsem se v Paříži při návštěvě výtvarných ateliérů setkala s Adamem Vačkářem, který tam tehdy také pracovně pobýval. Od té doby jsme se zájmem vzájemně sledovali svoji práci.
Vzhledem k tomu, že si oba uvědomujeme důležitost vzájemné mezinárodní komunikace v oblasti současného umění, sešli jsme se znovu před dvěma roky, kdy jsme oslovili mimo jiné FRAC Franche-Comté a skupinu pařížských kurátorů Le Bureau/. Setkali jsme se v Paříži s ředitelkou FRACU paní Sylvií Zavatta a s prvním zástupcem Le Bureau/ Aurelianem Mole.
Následovala další setkání s ostatními spolupracovníky projektu a návštěvy obou institucí. Ředitelka FRACu Sylvie Zavatta přijela na pracovní návštěvu do České republiky, kde navštívila Galerii Klatovy/Klenová a Francouzský institut v Praze. Následně jsem společně s ředitelkou Galerie Kladovy/Klenová Hanou Kristovou navštívila tým FRACU v Besançonu, a Celine Poulin a Marc Bembekoff z Le Bureau/se přijeli seznámit se sbírkami Galerie Klatovy/Klenová.
Tým kurátorů Le Bureau/ ve spolupráci s oběma galerijními institucemi připravil koncepci a vybral díla pro výstavu s názvem UCHRONIE – NEBOLI PŘIBĚHY ZE SBÍRKY.
Bylo vybráno 38 českých a francouzských autorů prezentujících sbírková díla obou institucí. K prezentaci děl autorů vybraných ze sbírkových fondů byli osloveni 2 francouzští /Hugues Reip, Julien Berthier/ a 2 čeští autoři /Adam Vačkář a Zdeněk Baladrán/, kteří vytvořili svá díla přímo pro tuto výstavu.
Kurátoři Le Bureau/ zároveň požádali 3 autory Thomase Clerca, Alexise Guilliera a Jiřího Skálu, aby napsali texty vyjadřující jejich pocity při vnímání vystavených prací. Jejich textový doprovod se tak stal součástí vystavených výtvarných děl.
Po dvou letech pečlivé, citlivé a vzájemně se obohacující spolupráce předkládají nyní plody našeho bádání návštěvníkům obou galerijních prostor s vystavenými díly v uceleném tvaru a naším přáním je, aby i oni našli ve vystavené kolekci bohatost a pestrost, kterou jsme tam objevovali i my i invenci, kterou jsme do ní vkládali.
Helena Fenclová – manažer výstav a sbírek GKK