Univerzita Předlice

termín: 2012/11/22 - 2013/01/27
instituce: Veletržní palác
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
V rámci výstavy UNIVERZITA PŘEDLICE budou představena umělecká díla reagující na situaci Předlic - industriálního předměstí Ústí nad Labem. Předlice jsou přitom jednotlivými autory reflektovány z různých hledisek, která akcentují jejich historická, urbanistická, architektonická, environmentální či současná společenská specifika. Zásadním leitmotivem výstavy je fakt, že Předlice reprezentují širší problematiku sociálně vyloučených lokalit. Pedagogové i studenti Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se ve svých projektech zaměřují na umělecké intervence do urbánního prostoru této ekologicky i sociálně poznamenané průmyslové a obytné čtvrti a otevírají komunikační prostor i umělecký dialog směrem k místním obyvatelům. Konkrétní realizace přitom využívají formátu site-specific a propojují pole volného výtvarného umění s oblastmi designu, grafického designu, urbánních intervencí i širších participatorních socio-kulturních komunitních aktivit.

Výstava je pořádána u příležitosti oslav 20. výročí založení vysokoškolských uměleckých studií na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Výstavu podpořili: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Foundation Open Society Institute, Město Ústí nad Labem, Úřad vlády České republiky - Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách.