Umění australských domorodců. Za posledními lidmi doby kamenné

termín: 2012/12/08 - 2013/04/14
instituce: Pavilon (muzeum) Anthropos
typ výstavy: nevýtvarná

poznámka:
K 50. letému výročí otevření obnoveného Pavilonu Anthropos v brněnském Pisáreckém parku (1961) Moravské zemské muzeum připravilo náročnou výstavu ze svých sbírek, získaných zakladatelem Anthroposu Janem Jelínkem při vědecké expedici MZM do Arnhemské země v Severní Austrálii v roce 1969.
Vrcholem expedice jsou exponáty, získané při setkání se skupinou domorodců vedenou stařešinou Mandargem. Tato skupina si uchovala znalost technik i myšlenkového světa tradiční společnosti lovců a sběračů nedotčených moderní civilizací, byly od nich získány zcela autentické umělecké předměty, malby na kůře v „tzv.rentgenovém stylu“ i jedinečné informace sloužící k výkladu původního domorodého australského umění a duchovního života.
Tyto předměty dnes tvoří jednu z nejcennějších sbírkových kolekcí Moravského zemského muzea. Součástí výstavy je i rozsáhlá kopie známé skalní obrazárny Oenpeli, pravěkých skalních maleb, originální archeologické nálezy nebo rekonstrukce unikátní malované chýše...