Daniela Mikulášková: Nitě 05-09

autorské heslo
rok vydání, název (podnázev)
2012   Daniela Mikulášková, rozená Kopková