Daniela Mikulášková, Bronislava Šnajdrová: Vyšívané krajky a krajiny

termín: 2007/07/04 - 2007/07/20
instituce: Galerie Primavesi
typ výstavy: kolektivní