Jan Bauch: Výstava obrazů a soch Jana Baucha z posledních let

termín: 1963/07
instituce: Zámek Litomyšl
typ výstavy: autorská