Xylon

termín: 1977
instituce: Museum Bochum
typ výstavy: kolektivní