Time, Words and the Camera

termín: 1977/04/30 - 1977/06/05
instituce: Museum Bochum
typ výstavy: kolektivní