Xylon

termín: 1970
instituce: Museum Bochum
typ výstavy: kolektivní