Jan Grimm: Obrazy - kresby

termín: 2005/04/06 - 2005/05/08
instituce: Galerie Pyramida