Inge Kosková: Kresby

termín: 2003/05/14 - 2003/06/15
instituce: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
typ výstavy: autorská