Jan Kanyza: Obrazy

termín: 2002/02/23 - 2002/04/05
instituce: Galerie U Klicperů
typ výstavy: autorská