Imro Weiner - Kráľ: 40 rokov umeleckej tvorby

termín: 1961/04/09 - 1961/05/01
instituce: Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad)
typ výstavy: autorská