Impresionismus. Výlučná zrakovost v umění

termín: 1957/01/25
instituce: Dům umění města Brna
typ výstavy: beseda/diskuse

poznámka:
Procházkova síň
opakování 1957/02/01