Ideová situace současného výtvarného umění

termín: 1946/11/14
instituce: Filosofická fakulta UK
typ výstavy: přednáška/projev