Umělecké sklo 1977. Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce

osoba, narození
Rychlink Bohuslav, 11. 8. 1921