David Hanvald: Der echte Hanvald

termín: 2012/04/27 - 2012/06/24
instituce: Galerie České pojišťovny
typ výstavy: autorská