Umění mladých. Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva

termín: 1976/11 - 1976/12
instituce: Praha
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
výstava se konala v Galerii Václava Špály. v Galerii Fronta, v Galerii Nová síň
ze souborného katalogu nelze přiřadit umělce k jednotlivým galeriím