Darina Gladišová: Obrazy

instituce, obec, adresa
Český fond výtvarných umění, _, _
Dům umění města Brna, Brno (Brno-město), Malinovského nám. 2
Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město), Jiráskova 52
Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava), Gorkého ulica 11, Bratislava