Jan Autengruber: Obrazy a kresby

termín: 1969/05/09 - 1969/06/01
instituce: Jihočeské muzeum
typ výstavy: autorská