Idar-Oberstein Kreativ

termín: 2011/05/05 - 2011/06/26
instituce: Muzeum Českého ráje v Turnově
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
http://www.muzeum-turnov.cz/exhibitions/view/65

IDAR-OBERSTEIN KREATIV

Vedle drahocenných artefaktů následujících klasickou estetiku jsou zde poprvé v rámci jedné výstavní kolekce shromážděny také práce nejvýznamnějších idar-obersteinských inovátorů, kteří navazují na moderní umění 20. století.
Od 70. let 19. století se v průběhu několika málo desetiletí stalo z Idar-Obersteinu vůdčí evropské středisko uměleckého řezání drahokamů. Inspirováni antickými předlohami, ale také novodobou pařížskou a severoitalskou školou, tvořili idar-obersteinští řezáči především z křišťálu nebo achátů mísy a plastiky, ale také gemy, jež bez ohledu na čas stále působí svou uměleckostí a řemeslným umem a přitahují pozorovatele magickým kouzlem.
Do dnešních dnů dovedli idar-obersteinští řezáči estetické názory klasické epochy v reliéfních nebo plně plastických pracích k nejvyššímu rozkvětu. Vyobrazení zvířat, květin nebo lidí podle antických vzorů nalézají cestu do významných soukromých a veřejných sbírek celého světa. Výstava Idar-Oberstein Kreativ ukazuje skulptury z ateliéru Gebrüder Henn nejvyšší estetické i řemeslné dokonalosti. Podobnou kvalitu vykazují také práce z ateliéru Postler, potomků rodiny brusičů drahokamů, která na konci 19. století přišla do Idar-Obersteinu právě z Turnova.
Zatímco část idar-obersteinských řezáčů pěstuje a rozvíjí neoklasicistní tradice, další umělci v oblasti výtvarného zpracování drahokamů hledají vazby s moderním uměním. V 60. letech 20. století započal své průlomové dílo Bernd Munsteiner, jenž svými obrazy z achátu a křišťálu, ale především plastickými pracemi v průzračných minerálech otevřel zcela nové perspektivy a prostory drahého kamene a z drahokamu učinil projekční plochu psychiky. Jeho ateliér převzal dnes jeho syn Tom a snacha Jutta Munsteiner. Srovnatelnou cestou kráčí Dieter Lorenz, jenž z achátu vytváří drobné plastiky značné prostorové působnosti a estetické síly. Ale také z Fachhochschule Trier, oddělení Design drahých kamenů a šperk, vycházejí pozoruhodné umělecké impulsy. K nejznámější zástupcům tu patří Claudia Adam a Jörg Stoffel, abychom jmenoval alespoň dva z dlouhé řady absolventů. Výstava v turnovském muzeu tak poprvé přestavuje vedle sebe zástupce tak odlišného pojetí zpracování drahých kamenů v současném Idar-Obersteinu.
Wilhelm Lindemann
Dr. Miroslav Cogan


Mit der Ausstellung „Idar Oberstein kreativ“ setzt das Museum Českého ráje in Turnov in eine Ausstellungsreihe fort, die der Edelsteinkultur der Partnerstädte Idar-Oberstein und Turnov gewidmet ist. Zu sehen ist eine bislang noch nicht gezeigte Auswahl von mehr als 140 Glanzlichtern der zeitgenössischen Kunst der Edelsteingestaltung aus Idar-Oberstein. Neben kostbaren, einer klassischen Ästhetik folgenden Objekten sind erstmals die bedeutendsten Idar-Obersteiner „Erneuerer“ in einer Ausstellung versammelt, die die Edelsteingestaltung an die Kunst des 20. Jahrhunderts herangeführt haben.
Innerhalb nur weniger Jahrzehnte entwickelte sich Idar-Oberstein seit den 1870er Jahren zu einem führenden europäischen Zentrum der Kunst des Edelsteingestaltung. Inspiriert von antiken Vorbildern, aber auch von den Schulen der Neuzeit in Paris und in Norditalien schufen die Idar-Obersteiner Edelsteingraveure vor allem aus Bergkristall oder Achaten. Schalen und Skulpturen, aber auch Gemmen, deren zeitlose Formensprache durch Kunstfertigkeit und handwerkliches Können beeindrucken und so den Betrachter in ihren magischen Bann ziehen.
Bis zum heutigen Tage bringen Idar-Obersteiner Graveure die ästhetischen Auffassungen der klassischen Epoche in halb- oder ganzplastischen Arbeiten zu höchster Blüte. Darstellungen von Tieren, Blumen oder Menschen nach mythologischen Vorbildern finden Eingang in die bedeutenden privaten oder öffentlichen Sammlungen der Welt. Die Ausstellung zeigt drei große Skulpturen von Gebrüder Henn von allerhöchster Vollkommenheit in ästhetischer sowie in handwerklicher Hinsicht. Von ähnlicher Qualität zeugen auch die Arbeiten aus dem Atelier Postler – Nachfahren einer Ende des 19. Jahrhunderts aus Turnov nach Idar-Oberstein zugewanderten Schleifer-Familie.
Während ein Teil der Idar-Obersteiner Graveure vor allem neoklassizistische Traditionen pflegt und weiterentwickelt, haben andere Künstler in der Edelsteinbearbeitung den Anschluss an die Kunst des 20. Jahrhunderts gesucht. Bahnbrechend in den 1960er Jahren war das künstlerische Werk von Bernd Munsteiner, der mit seinen Achat- oder Bergkristallbildern, vor allem aber in seinen plastischen Arbeiten in luziden Mineralien völlig neue Perspektiven und Sehräume im Edelstein erschließt und so die Edelsteine zu Projektionsflächen des Psychischen macht. Sein Atelier wird heute von seinem Sohn Tom und seiner Schwiegertochter Jutta Munsteiner weitergeführt.
Einen vergleichbaren Weg beschreitet Dieter Lorenz, der in seinen Kleinplastiken aus Achat Skulpturen von immenser Raumwirkung und ästhetischer Kraft schafft. Aber auch aus der Fachhochschule Trier, Studiengang Edelstein- und Schmuckdesign in Idar-Oberstein kommen bemerkenswerte künstlerische Impulse im Stein. Zu den bekanntesten Vertretern gehören Claudia Adam und Jörg Stoffel, um nur zwei aus der beträchtlichen Schar der Absolventen zu nennen.
So stellt die von der Stadt Idar-Oberstein und dem Museum Českého ráje in Turnov organisierte Werkschau erstmalig gemeinsam in einer Ausstellung die herausragenden Vertreter so unterschiedlicher Positionen in der zeitgenössischen Edelsteinkunst vor.
Wilhelm Lindemann Dr. Miroslav Cogan