Jan Bauch

termín: 2011/02/24 - 2011/03/30
instituce: Dům umění
typ výstavy: autorská

poznámka:
-
Osobnost Jana Baucha zvlášť představovat nemusíme. Vystavíme výběr z téměř čtyř desítek obrazů, temper, kreseb, litografií a plastik reprezentanta výrazné expresivní linie meziválečného umění. Bauch v Ostravě nejen vystavoval, ale veřejnost zaujal i monumentální vitráží na ploše 18m2 na vstupním schodišti GŘ OKD. Jeho obrazy vlastnila řada významných ostravských průmyslníků, politiků i osobností kulturního a společenského života.
Po absolvování uměleckých studií se Bauch dostává jako člen S.V.U. Mánes do výbojného uměleckého prostředí, v němž zásadní úlohu hrají modernisticky orientovaní umělci Filla, Gočár, Špála, Kremlička.
V letech 1927-28 navštívil dvakrát Francii, od rok později Itálii. Atmosféru Paříže i italského venkova poznává sám, jen svým malířským instinktem. Malířský čas nejraději tráví v ulicích, zachycuje dělníky na stavbách, atmosféru hospůdek a restaurací. Barevný ohňostroj a dynamický rukopis využívá k expresivnímu vyjádření tragiky i radostí lidského života, variacemi tradiční symboliky utrpení i námětů z antické mytologie a Nového zákona. Od roku 1940 maluje Bauch městská zákoutí, zejména Prahu. Vznikají obrazy, v nichž zrají motivy města jako symbolu. Loreta je svou diagonální kompozicí, uhnětenou z barev a světla protestem proti okupaci. Významnou část díla věnoval Bauch portrétní tvorbě i malbě zátiší a kytic. Od roku 1966 je zjevné, že umělcův zájem bude trvaleji připoután k námětu, jenž brzy nabude rozsahu velkého samostatného cyklu „Artisté“, jenž naplní Bauchovo osudové téma. Malíře fascinuje dynamičnost i drama pohybu těla v jeho mezní podobě. Nepřirozené, anatomicky vyvrácené pozice akrobatů a žonglérů v sevřených a pevných křivkovitých pohybech střídá křehký motýlí zjev dívky s paraplíčkem, sotva se dotýkající těžkopádné hmoty klusajícího koně. Motivu cirkusu se věnoval Bauch prakticky až do své smrti. Ke konci osmdesátých let v obrazech klaunů, artistů a krasojezdkyň zazněl již pesimisticky černý tón, svěžest barevné dynamiky Mistrovy palety pomalu umlká… Jan Bauch zemřel v Praze, 6. ledna 1995 v devadesáti šesti letech.
Po válce působil Bauch jako docent na VŠUP. Politická situace v padesátých letech nepřeje jeho vypjatému malířskému komentáři lidských slabostí i lidského génia. Bauch nemůže načas vystavovat. Návrat do výtvarné společnosti vítá kritika i veřejnost až v roce 1956.
Dlouhý tvůrčí život Jana Baucha byl naplněn mnoha „resortními přesahy“. Byl vynikajícím ilustrátorem i sochařem. Zacházel obdivuhodně se dřevem, bronzem i kamenem. Cizí mu nebyla ani grafika. Realizoval řadu monumentálních děl v architektuře. Z monumentální tvorby připomeňme alespoň návrh mozaiky bývalé Zemské banky a okno chrámu sv. Víta v Praze ze 30. a 40. let, štukolustrová panneau pro Světovou výstavu v Bruselu 1958 či ostravskou vitráž pro hlavní schodiště ředitelství OKD z roku 1933. S Ostravou Baucha spojovaly i významné autorské výstavy – s Janem Slavíčkem v Domě umění v roce 1935, na Černé louce 1965, znovu Dům umění Ostrava 1983 a Dům umění Opava 1986.
Petr Beránek, Zuzana Vaňková - www.gvuo.cz/archiv/2011/vystavy_expozice_zastaveni.html