Dariusz Fodczuk: Bez souvislostí

osoba, narození
Drabina Kamil,