Daniel Fischer: Malby

instituce, obec, adresa
Český fond výtvarných umění, Praha, Národní 37
Unie výtvarných umělců, Praha, _