Upchávanie dier

termín: 2011/07/05 - 2011/08/05
instituce: Open Gallery
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Matej Gavula (1972) a Milan Tittel (1966) tvoria umeleckú skupinu XYZ od roku 1997, odkedy sú stabilnou súčasťou slovenskej výtvarnej scény. Vstupujú na ňu ako sochári a s médiom sochy a jej kontextovými formálnymi premenami kontinuálne pracujú. Miroslav Csölle je Slovák, absolvent Akadémie umení vo Varšave. Žije a tvorí v Poľsku.

XYZ pracujú na pomedzí sochárskej plasticity, priestorovej inštalácie, digitálnej fotografie a performance. „Sochárske výstupy v podobe experimentov a dekonštrukcií zobrazovania majú často charakter nenápadných priestorových mimikry, inokedy je to zasa ´enkláva´, ktorá sa ako zvuková vlna šíri priestorom. ... Socha je ich tvorbou definovaná ako aktívne otvorená priestorová sieť, ako uzol alebo spleť materiálových reakcií na impulzy rôznych úrovní a smerov. Práce XYZ sa vyznačujú osciláciou medzi labilitou a stabilitou, medzi monumentalitou a miniaturizáciou, udržiavajú vibrácie v hre medzi okamihom digitálneho záznamu a objektívnou prítomnosťou plastickej hmoty.“ (Grúň) Miroslav Csölle zvykne svoje diela prezentovať prevažne na neformálnych výstavách privátneho charakteru. Z jeho iniciatívy boli vo Varšave zorganizované viaceré takzvané extra-murálne (nástenné) výstavy – večerné prezentácie diel ad hoc skompletizovaných skupín umelcov, usporadúvané v rôznych nekonvenčných priestoroch. Jeho diela sú komentárom k vybraným aspektom verejného života.

XYZ vystavovali na početných výstavách na Slovensku i v zahraničí, pričom v rámci výstavných projektov radi vstupujú do bližšej kooperácie so spriaznenými autormi – kamarátmi (Cyril Blažo, Roman Ondák). Projekt Upchávanie dier je založený na podobnom princípe – je prirodzeným vyústením dlhoročných vzájomných kontaktov autorov Csölleho, Gavulu a Tittela. Výstava je jedinečná fokusom na performance. Tento spôsob umeleckého vyjadrenia, ktoré pre svoju prezentáciu galerijný priestor primárne nepotrebuje, bude na výstave zaznamenaný formou videoprojekcií, fotografií i objektov. Mapovať bude performance uskutočnené vo verejnom aj v privátnom priestore. Kým XYZ na performance narážajú priebežne v rámci rozmanitosti svojich prístupov a ponímania výtvarného jazyka, Miroslav Csölle sa tejto forme venuje systematicky.