Dada 1916-1996: Dokumentacija medjunarodnog pokreta Dade u izdanju

skupina
Dada
Gruppo Enne