Tom Drahoš

termín: 1993/04/07 - 1993/04/27
instituce: Mánes
typ výstavy: autorská