Instituceum: Moderní instituce a současné umění

termín: 2011/04/19 - 2011/06/30
instituce: Prádelna Bohnice
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
_

Výstava současného umění a fórum o významu institucí v prostoru bývalé prádelny Psychiatrické léčebny Bohnice 19/4 – 30/6/2011

Je muzeum umění elitářským chrámem, prezentujícím pouze dominantní tradici, nebo se má stát spíše otevřeným komunikačním prostorem umožňujícím konfrontaci řady názorů a přístupů? A co škola, nebo nemocnice? Je žádoucí koncentrovat lidi a věci stejného druhu, ať už jsou to duševně nemocní, žáci prvního stupně či řecké plastiky, na jedno místo do majestátní budovy, nebo jsme otevření deinstitucionalizaci či přinejmenším proměně tradičního vzezření i myšlenkového obsahu těchto modernistických svatyň?

Objekt bývalé prádelny v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice se v současnosti stává platformou pro diskusi na toto téma: vedení léčebny se přiklání k možnosti vybudovat zde multifunkční centrum současného umění.

Je to jen projekt instituce na druhou, přispívající k upevňování pozice léčebny, která by naopak mohla být rozpuštěna na přátelštější chráněná bydlení, nebo se jedná o krok kupředu, směrem k postupnému překlenování uzavřenosti jednotlivých světů?