The Drawings of Jasper Johns

termín: 1990/08/19 - 1990/10/28
instituce: Kunstmuseum Basel
typ výstavy: autorská