The Drawings of Jasper Johns

termín: 1990/05/20 - 1990/07/29
instituce: National Gallery of Art
typ výstavy: autorská