Darina Kopková: Moje obrazy

osoba, narození
Němcová Helena,