Jan Fabre: Sztuka trzymała mnie z dala od więzienia! / Art Kept Me out of Jail!

termín: 2011/06/17 - 2011/10/02
instituce: Muzeum Sztuki w Łódzi - ms2
typ výstavy: autorská