Iren Stehli: Z cyklu Libuna Siváková 1974-2001

termín: 2001
instituce: Galerie 9
typ výstavy: autorská