Jan Čumpelík

termín: 1947/04/22 - 1947/06/01
instituce: Pavilon Jednoty výtvarných umělců
typ výstavy: autorská

poznámka:
v článku F. Doležala uveden název výstavy: Lid našeho východu - Náš národ v boji za svobodu.