Danielle de Picciotto and Alexander Hacke: A priori tempo

termín: 2011/05/12 - 2011/06/05
instituce: Galerie Kostka
typ výstavy: kolektivní